SOr Sign

ระบบลงชื่อร่วมกิจกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสร้างรหัสผ่านใหม่ด้วยการเข้ารหัส


* ห้ามใช้พาสเวิร์ดง่ายเกินไปเช่น 12345678 กรุณาใช้รหัสผ่านที่จะจดจำได้เมื่อเข้าใช้ในครั้งหน้า (รหัสผ่านจะถูก encryption แบบทิศทางเดียวจึงมีความปลอดภัย)